בדיקת התכנות כלכלית

משרדנו מבצע בדיקות היתכנות וכדאיות כלכלית למגוון רחב של פרויקטים ובין היתר:

הבדיקה והליווי כוללים, בין היתר:

•  סקירה סביבתית ופיזית.

•  ניתוח המצב התכנוני ומגמות התכנון הרלוונטיות.

•  איסוף נתוני שווי רלוונטיים.

•  אומדן שווי של תכנון מוצע המביא בחשבון בין היתר: עלויות ייזום, עלויות בנייה, מימון,
   הוצאות חזויות, פדיון צפוי וחשיפה להיטלי השבחה.

הבדיקה והליווי כוללים, בין היתר:

•  סקירה סביבתית ופיזית.

•  ניתוח המצב התכנוני ומגמות התכנון הרלוונטיות.

•  איסוף נתוני שווי רלוונטיים.

•  אומדן שווי של תכנון מוצע המביא בחשבון בין היתר: עלויות ייזום, עלויות בנייה, מימון,  הוצאות חזויות, פדיון צפוי וחשיפה להיטלי השבחה.

דילוג לתוכן