עלות שמאות דירה

חוות דעת שמאי מקרקעין טרם ביצוע עסקה – בדיקות מקדימות שיש לבצע בעסקת מכר

עסקאות במקרקעין הנן עסקאות מורכבות יקרות,  הואיל והן מערבות היבטים משפטיים, תכנוניים וקנייניים וכן סכומי כסף גבוהים ומורכבויות נוספות שדורשות תשומת לב רבה. ניהול שגוי והתעלמות מבדיקות חיוניות  עלולות להוביל לבעיות ולסיכון העסקה וההשקעה. 

מחיר נכס נדל"ן מתבסס, במרבית המקרים, על היצע וביקוש בשוק, בטרם קנייה ו/או מכירה של דירת מגורים יש לבחון מהו מחיר הנכס האופטימלי, כך שהקונה יבין האם מדובר ברכישה מוצלחת והאם מחיר הדירה אכן משקף את מחיר השוק ובכך ימנע מתשלום יתר.

שמאי מקרקעין (או בפי העם שמאי דירות ) עוסק בהערכת שוויי נכסי נדל"ן מכל הסוגים, לרבות מגורים, מסחר, תעסוקה, קרקעות ועוד. כאמור, בבסיס תפקידו, עומד הצורך בקביעת ערך הנכס. לאור השוני בנכסי המקרקעין קיים פער במחיר שמאות דירה למחיר שמאות מבנה לתעסוקה או למסחר.

לעיתים אנשים נרתעים מעלויות ייעוץ ושירותי ליווי של שמאי מקרקעין וכן ממחיר שמאות דירה, אך בדיקות מקדימות של הנכס מהזווית המשפטית, התכנונית והיתרי הבנייה מעניקה לרוכשים אפשרות לקבל החלטות מיטביות בנוגע לעסקה. שמאי מקרקעין מבצע בנוסף סקר שוק מקיף ובוחן עסקאות של מכר דירות מסביבת הנכס. השוואה נכונה מתבססת על מכנה משותף רחב ככל האפשר (מבחינת גודל דירה, מיקום קומה וכו).

רוב האנשים אינם חיים את תחום הנדל"ן בשגרה ועל מנת לצמצם סיכונים רצוי להיעזר באנשי מקצוע שיבצעו בדיקות מקדמיות הכרחיות. לאור מורכבות הבדיקות והנכסים השונים, קיימת שונות במחיר שמאות לדירה למחיר שמאות לצמוד קרקע, לשם הדוגמה, הערכת שווי של דירה בקומה שלישית בבניין בין 5 קומות, שונה ממחיר שמאות דירת גג באותו הבניין, ושונה ממחיר שמאות של בית צמוד קרקע הבנוי בשטח 100 מ"ר על חלקה בשטח 500 מ"ר אבל בחלקה קיימות זכויות בנייה להקמת 8 דירות.

דילוג לתוכן